Historia powstania miast polskich

Początki rozwoju miast w Polsce szacuje się na koniec wieku XII. Niska gęstość zaludnienia, w porównaniu z państwami Europy Zachodniej, powodowała zainteresowanie osiedlaniem się na terenie Polski. Najwięcej miast powstało w wieku XIII, później następował przede wszystkim ich rozwój.…

Czytaj

Między mostem a mostem

Dawniej mosty stanowiły połączenie dwóch brzegów rzeki lub innego akwenu. Dziś zakres ich zastosowania został rozszerzony. Ogólnie rzecz biorąc, mosty umożliwiają przedostanie się z jednego miejsca do drugiego, unikając znajdujących się na drodze przeszkód. Można rozróżnić kilka ich rodzajów.…

Czytaj

Przyszłość inżyniera urbanistyki

W Polsce coraz więcej uczelni oferuje studia urbanistyczne. Przeważnie są one połączone z inną pokrewną dziedziną, jak architektura czy planowanie przestrzenne. Kandydaci zapewniani są o wysokim stopniu opłacalności tego zawodu. Najczęściej studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera…

Czytaj