Historia początków urbanistyki

Historia początków urbanistyki

Urbanistyka, w potocznym rozumieniu tego słowa, jest dziedziną zajmującą się rozbudową i zagospodarowaniem przestrzennym miast. Pierwsze jej ślady odnajdujemy w starożytności. Już podczas Wielkiej Kolonizacji, w której brały udział greckie polis, powstały miasta, które świadczą o początkach urbanistyki. Grecy stosowali …

Czytaj

Blokowiska – dobrodziejstwo czy zło konieczne

Blokowiska – dobrodziejstwo czy zło konieczne

Pierwsze systemy mieszkalne na kształt blokowisk powstały we Francji. W XX w. wiele państw przechodziło gwałtowny proces urbanizacji, więc budowa wielkich zespołów mieszkaniowych postępowała bardzo szybko. W niedługim czasie miasta zapełniły się prostokątnymi domami z dużą ilością mieszkań. Dzisiaj stanowią …

Czytaj