Blokowiska – dobrodziejstwo czy zło konieczne

Blokowiska – dobrodziejstwo czy zło konieczne

Pierwsze systemy mieszkalne na kształt blokowisk powstały we Francji. W XX w. wiele państw przechodziło gwałtowny proces urbanizacji, więc budowa wielkich zespołów mieszkaniowych postępowała bardzo szybko. W niedługim czasie miasta zapełniły się prostokątnymi domami z dużą ilością mieszkań. Dzisiaj stanowią one główną część krajobrazu. Architektura ewoluuje w kierunku mniejszych, szeregowych domów, które mogą pomieścić kilka rodzin. Niektórzy twierdzą, że blokowiska szpecą krajobraz, inni, że nie można bardziej praktycznie zagospodarować przestrzeni. Te dwa stanowiska ukazują sprawę bloków mieszkalnych z różnych perspektyw. To, że nie można ich jednoznacznie ocenić, dowodzi tylko, że wszystko opiera się na naszych subiektywnych odczuciach. Jeżeli chodzi o walory estetyczne blokowisk, nader często spotkać się można z murami pomazanymi graffiti. Taka dewastacja jest dziełem wandali, którzy niszcząc dobro publiczne, być może nie zdają sobie sprawy, że budują negatywny wizerunek własnego miasta.