Centrum miejskiego kultu

Centrum miejskiego kultu

Już od czasów starożytnych ludzie organizują sobie miejsca, gdzie oddają część swoim bogom, składają ofiary lub po prostu kontemplują. Świątynie stanowią nieodłączny element kultury. Budowle te zawsze wyróżniane były na tle innych elementów infrastruktury. Greckie świątynie budowane były bez użycia zaprawy, a mimo to przetrwały do naszych czasów. Świadczy to o niezwykłym kunszcie budowniczych. Stawiane na wzgórzach lub w centrach miast, miały przypominać mieszkańcom o celu ich życia. Świątynie zawsze budowano z wielką dbałością o szczegóły, by pięknie się prezentowały i przyciągały wiernych, a jednocześnie były odporne na zawirowania pogodowe. Musiały stawiać opór silnym wichurom i powodziom. Bardzo często świątynie przyozdabiane były religijnymi ornamentami bądź wizerunkami bóstw i świętych. Miejsca, które nie spełniały żadnych funkcji magicznych, lecz służyły jako miejsca spotkań wierzących, nazywane były raczej domami modlitwy. Oprócz pomieszczeń modlitewnych, mogły się tam znajdować także inne pokoje, jak jadalnia czy biblioteka.