Dążenia do równowagi

Dążenia do równowagi

Coraz więcej słyszy się o tzw. zrównoważonym rozwoju miast. Założeniem projektu realizującego tę ideę jest m in. zminimalizowanie negatywnego wpływu miasta na środowisko naturalne. Kolejne wymaganie to poszanowanie kultury mieszkańców. Jednocześnie należy uwzględnić czynniki ekonomiczne, by uczynić przedsięwzięcie opłacalnym. Realizacja tego zamysłu musi nastąpić na wszystkich szczeblach, zarówno w perspektywie lokalnej, jak i ogólnoświatowej. Wymaga to także modyfikacji w organizacji gospodarczej, społecznej oraz przestrzennej. Niezbędne jest uwzględnienie potrzeb nie tylko mieszkańców danego miasta, ale także ludzi żyjących poza jego granicami. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest ideą o szerokim zasięgu. Dąży się do zmniejszenia popytu na bogactwa naturalne, by odnawialne zasoby miały czas na odtworzenie się. Z punktu widzenia urbanistyki, nie jest to zadanie łatwe, ponieważ zakłada ono wieloetapowe działanie. Wymaga zaangażowania i długotrwałej, ciężkiej pracy, również w zakresie edukacji społecznej.