Historia powstania miast polskich

Historia powstania miast polskich

Początki rozwoju miast w Polsce szacuje się na koniec wieku XII. Niska gęstość zaludnienia, w porównaniu z państwami Europy Zachodniej, powodowała zainteresowanie osiedlaniem się na terenie Polski. Najwięcej miast powstało w wieku XIII, później następował przede wszystkim ich rozwój. Prawa miejskie nadawano dawnym osadom, choć powstawały także nieliczne nowe miejscowości Większość ówczesnego społeczeństwa parała się rolnictwem. Było to główne źródło utrzymania dla zdecydowanej większości ludzi. Miasta bardziej więc przypominały wsie. Korzystne usytuowanie geograficzne, na przecięciu głównych szlaków handlowych, zapewniało mieszkańcom dodatkowy dochód. Dzięki kontaktom z obcymi handlarzami, znaczna część ludności zaczęła uprawiać rzemiosło. Niestabilna sytuacja polityczna w kraju przyniosła starcia i bratobójcze walki. W konsekwencji doprowadziło to zmniejszenia się liczby ludności miast. Nastąpiła więc kolejna fala imigracji zachodnich sąsiadów na Ziemie Polskie. Mogli oni prowadzić tu własne interesy z korzyścią dla wszystkich.