Historia powstania miast polskich

Historia powstania miast polskich

Początki rozwoju miast w Polsce szacuje się na koniec wieku XII. Niska gęstość zaludnienia, w porównaniu z państwami Europy Zachodniej, powodowała zainteresowanie osiedlaniem się na terenie Polski. Najwięcej miast powstało w wieku XIII, później następował przede wszystkim ich rozwój. Prawa …

Czytaj

Historia początków urbanistyki

Historia początków urbanistyki

Urbanistyka, w potocznym rozumieniu tego słowa, jest dziedziną zajmującą się rozbudową i zagospodarowaniem przestrzennym miast. Pierwsze jej ślady odnajdujemy w starożytności. Już podczas Wielkiej Kolonizacji, w której brały udział greckie polis, powstały miasta, które świadczą o początkach urbanistyki. Grecy stosowali …

Czytaj