Jak ubiegać się o grant na badania urbanistyczne?

Jak ubiegać się o grant na badania urbanistyczne?

Przeprowadzenie długofalowych badań w zakresie urbanistyki pociąga za sobą wiele kosztów, które firmy bądź instytucje publiczne muszą ponosić z własnej kieszeni. Na szczęście Unia Europejska wychodzi naprzeciw naukowcom i oferuje im wiele grantów, dzięki którym mogą przeprowadzać swoje badania.

Grant z UE: pierwszy krok

Aby móc ubiegać się o grant z Unii Europejskiej, należy nie tylko mieć pomysł na zrealizowanie projektu, lecz również przestrzegać wyznaczonych reguł. Przede wszystkim należy rozejrzeć się za odpowiednim programem – na wielu stronach internetowych można znaleźć informacje o tym, jaki aktualnie projekt jest prowadzony i czego powinien dotyczyć. Następnie należy szczegółowo sprawdzić, czy jest się uprawnionym do udziału w takim programie – kryteria naboru są zazwyczaj jasno ustalone i nie można liczyć na ustępstwa ze strony komisji.

Krok drugi: wysokość grantu

Kolejną kwestią jest wysokość grantu – często są to kwoty wystarczająco wysokie, aby pokryć wszystkie koszty, jednak zdarzają się też takie, które są przeznaczone dla małych placówek lub instytucji i z założenia mają pokryć jedynie wydatki związane z przeprowadzeniem kilku małych działań. Następnym krokiem jest dokładne zapoznanie się z dokumentacją programu, a także terminami, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Krok trzeci: niezbędne dokumenty

Najistotniejszym krokiem jest przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz formularzy. Niestety komisje przywiązują dużą wagę do kwestii formalnych i pominięcie czegoś może skutkować usunięciem kandydatury. Konieczne są tutaj wszelkie załączniki w postaci harmonogramu realizacji projektu, biznesplanu, a także noty metodologicznej – sam pomysł z pewnością nie wystarczy, należy ustalić jak najwięcej szczegółów i dopiąć wszystko na ostatni guzik.

Krok czwarty: podanie

Podanie o grant najlepiej złożyć wcześniej – wówczas mamy czas na uzupełnienie ewentualnych braków. Zostawianie tego na ostatnią chwilę może zakończyć się niemiłą niespodzianką. Potem pozostaje oczekiwanie na wyniki. Warto wiedzieć, że komisje oceniają wszystkie kandydatury w trzech etapach – najpierw sprawdzana jest treść projektu oraz zgodność jego celów z założeniami danego programu. Kolejną kwestią jest potencjalny laureat grantu oraz jego możliwości (na przykład czy dana firma jest w stanie samodzielnie i dokładnie przeprowadzić wszystkie etapy projektu, czy mierzy siły na zamiary). Na końcu oceniana jest zgodność z wymogami merytorycznymi, po czym następuje ogłoszenie wyników.