Konsekwencje rozwoju miast

Konsekwencje rozwoju miast

Największymi metropoliami świata są takie miasta, jak Tokio czy Bombaj. Specjaliści prognozują, że liczba ludności na tych terenach będzie nadal wzrastać. Jest to jeden ze skutków urbanizacji. W Polsce, na obszarach miejskich, w chwili obecnej mieszka około 65% obywateli. Ciągle rośnie ilość osób migrujących ze wsi w bardziej rozwinięte rejony kraju. W związku ze wzrostem liczby ludności, miasta rozszerzają swój zasięg. Kurczą się tzw. tereny zielone, coraz mniejszy jest udział rolnictwa w tworzeniu PKB. Zwiększa się za to stężenie dwutlenku węgla, który jest niebezpieczny dla naszego zdrowia i niszczy atmosferę. Pogarsza się także stan gleb i wód. Miasta starają się jednak zapobiegać całkowitej degradacji środowiska naturalnego. W tym celu powoływane są do życia różnego rodzaju organizacje ekologiczne. Tworzone są parki, ogrody botaniczne, a wzdłuż ulic sadzone są drzewa. Iną metodą jest propagowanie zamiany pojazdów spalinowych na rowery. Ma to zniwelować do pewnego stopnia negatywne dla przyrody skutki niepohamowanego rozwoju miast.