Między mostem a mostem

Między mostem a mostem

Dawniej mosty stanowiły połączenie dwóch brzegów rzeki lub innego akwenu. Dziś zakres ich zastosowania został rozszerzony. Ogólnie rzecz biorąc, mosty umożliwiają przedostanie się z jednego miejsca do drugiego, unikając znajdujących się na drodze przeszkód. Można rozróżnić kilka ich rodzajów. Z mostem drogowym mamy do czynienia przeważnie w wysoce zurbanizowanych miastach. Odbywa się na nich tradycyjny ruch drogowy. Występują także konstrukcje, przez które przepływa woda. Nazywamy je akweduktami. Istnieją również kładki dla pieszych oraz mosty kolejowe. Można też klasyfikować mosty ze względu na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne. Istnieją takie, które zamiast typowo umocowanych przęseł, posiadają płytę przęsła uwieszoną na cięgnach. Są one określane mianem wiszących. Najstarszym mostem tego typu jest ten znajdujący się w Pensylwanii, w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Ciekawe modele można spotkać także w Polsce. Przykładami mogą być most drogowy w Giżycku czy Most Grunwaldzki we Wrocławiu.