Blokowiska – dobrodziejstwo czy zło konieczne

Blokowiska – dobrodziejstwo czy zło konieczne

Pierwsze systemy mieszkalne na kształt blokowisk powstały we Francji. W XX w. wiele państw przechodziło gwałtowny proces urbanizacji, więc budowa wielkich zespołów mieszkaniowych postępowała bardzo szybko. W niedługim czasie miasta zapełniły się prostokątnymi domami z dużą ilością mieszkań. Dzisiaj stanowią …

Czytaj

Świadectwo niezłomnej wiary

Świadectwo niezłomnej wiary

Średniowiecze było okresem dominacji religii nad innymi wartościami, ale również czasem rozkwitu architektonicznego, choć często podporządkowanego panującej mentalności społeczeństwa. Style rozwijające się ówcześnie we Francji, objęły swym zasięgiem znaczną część Europy. Przede wszystkim gotyk zyskał uznanie wśród państw sąsiednich. Wysokie …

Czytaj