Świadectwo niezłomnej wiary

Świadectwo niezłomnej wiary

Średniowiecze było okresem dominacji religii nad innymi wartościami, ale również czasem rozkwitu architektonicznego, choć często podporządkowanego panującej mentalności społeczeństwa. Style rozwijające się ówcześnie we Francji, objęły swym zasięgiem znaczną część Europy. Przede wszystkim gotyk zyskał uznanie wśród państw sąsiednich. Wysokie katedry budowane na chwałę bożą, przyciągały nie tylko wiernych, ale również miłośników sztuki. Kunsztownie wykonane rozety stały się niemalże symbolem średniowiecza. Na placu budowy ważną rolę odgrywał mistrz kierujący całym przedsięwzięciem, który jednocześnie pełnił funkcję robotnika. Projekt w postaci rysunku zawsze najpierw odtwarzano w rzeczywistej skali na gipsowej płaszczyźnie. Celem tego zabiegu było uniknięcie ewentualnych błędów, które mogłyby spowodować znaczny wzrost kosztów. Dzięki swoim umiejętnościom, budowniczowie nadawali świątyniom wizualną lekkość, choć w rzeczywistości składały się na nie tony kamienia. Katedry gotyckie do dziś stanowią ozdobę miejskiej panoramy.